Parajd Panzió

Wellness Központ

 

A parajdi Wellness Központ leg­na­gyobb kin­cse a ma­gas só- és ás­vá­nyi anyag­gal ren­del­ke­ző ter­mál víz, amely 1000 mé­ter mély­ről szár­ma­zik, és amely egy 10x20 mé­te­res me­den­cé­ben vár­ja a gyó­gyul­ni vá­gyó­kat. A víz jó­té­kony ha­tá­sa­it meg­ta­pasz­tal­hat­ják a moz­gás­szer­vi, izü­le­ti pa­na­szo­sak, de ja­va­solt bőr­be­teg­sé­gek, nő­gyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák és lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sé­re is.

 

A gyógymedence mellett kívánság szerint az alábbi szolgáltatások is igénybe vehetőek:

 • 10x20m édesvizű úszómedence
 • 3x8m, 60cm mély meleg édesvízű gyerekmedence
 • 2 jakuzzi
 • 2 gőzfürdő
 • egy infraszuna
 • egy finn szauna
 • hideg csobbanó
 • játszósarok
 • nyári terasz, gyorsbüfével
 • fitnesz terem
 • masszázs